Esther Shiner Stadium

5720 Bathurst, Toronto, Ontario

5720 Bathurst, Toronto, Ontario
Park, Stadium