Maple Leaf House

2749 Lake Shore W, Toronto, Ontario M8V 1H2

2749 Lake Shore W, Toronto, Ontario M8V 1H2
Bar, Restaurant