Satay on the Road

1572 Bayview, Toronto, Ontario M4G 3B7

download.jpeg
1572 Bayview, Toronto, Ontario M4G 3B7
Restaurant
Asian, Thai