Toronto fashion week Fall 2008 runway report: Flipping fabulous!