RSS

Jon Kaplan Legacy Fund

Jon-Kaplan.jpg

Dahlia Katz / Intermission Magazine

Fund honouring NOW’s beloved senior theatre writer hopes to give $25,000 in awards annually more

Theatre